Dieta

Klinika Chirurgii Plastycznej Horizon Medical Center

W ofercie: prozdrowotna zmiana sposobu żywienia, dietetyczne leczenie zaburzeń płodności ("dieta dla płodności"), dieta dla kobiet w ciąży i karmiących, bilansowanie diety eliminacyjnej w alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub wegetarianizmie i weganizmie, wdrażanie skutecznej diety redukcyjnej w nadwadze i otyłości, dieta w schorzeniach układu pokarmowego, dieta immunomodulacyjna w przewlekłych chorobach o podłożu zapalnym, dieta w przewlekłych schorzeniach, takich jak choroby nerek, układu krążenia, układu neurologicznego, dieta w profilaktyce chorób onkologicznych.

Prozdrowotna zmiana sposobu żywienia

Dieta, która polega na wdrażaniu prawidłowych zachowań żywieniowych i zdrowego stylu życia w formie dostosowanej do potrzeb i preferencji pacjenta, w celu poprawy jego samopoczucia i stanu zdrowia.

Dietetyczne leczenie zaburzeń płodności

Postępowanie dietetyczne, które polega na diagnozie błędów żywieniowych i niedoborowych składników odżywczych mogących powodować zaburzenia płodności. Następnie wdrażana jest dieta i styl życia o korzystnym wpływie na płodność. Sugerowana forma konsultacji to wizyta wraz z partnerem.

Dieta dla kobiet w ciąży i karmiących

Dieta, w której uwzględnione jest specyficzne zapotrzebowanie na składniki odżywcze kobiet w tych wyjątkowych stanach fizjologicznych. Jej celem jest zapewnienie zdrowia i dobrego samopoczucia matki i dziecka.

Dieta eliminacyjna

Jest ona elementem postępowania w przypadku alergii oraz nietolerancji pokarmowych, czy też wyborów żywieniowych- wegetarianizmu i weganizmu. Ma działanie terapeutyczne, jednak często niesie ze sobą ryzyko niedoborów pokarmowych. Rolą dietetyka jest w tym przypadku ułożenie i zbilansowanie diety eliminującej dla pacjenta w celu zapewnienia mu odpowiedniej podaży wszystkich niezbędnych składników odżywczych.

Dieta redukcyjna w nadwadze i otyłości

Celem tej diety jest uzyskanie stałej i fizjologicznej redukcji masy ciała, na podstawie zasad zdrowego żywienia, co pozwoli na skuteczne zmniejszenie masy ciała i uniknięcie efektu jo-jo.

Dieta w chorobach układu pokarmowego

W zależności od zdiagnozowanego u pacjenta schorzenia, dieta jest dostosowana składem i konsystencją do wydolności układu pokarmowego, co powoduje poprawę samopoczucia i stanu zdrowia pacjenta.

Dieta immunomodulacyjna w przewlekłych chorobach o podłożu zapalnym

Dieta, która wykorzystuje najnowsze doniesienia naukowe o potencjale pro- i przeciwzapalnym produktów spożywczych i wybranych składników pokarmowych w celu zmniejszenia stanu zapalnego w organizmie.

Dieta w przewlekłych schorzeniach

Choroby układu krążenia, nerek, czy choroby neurologiczne wymagają specyficznego podejścia dietetycznego- eliminacji pewnych składników odżywczych, czy też włączenia innych do diety. Prawidłowy sposób żywienia wpływa na poprawę wyników leczenia, a nawet może spowodować zmniejszenie dawek przyjmowanych leków.

Dieta w profilaktyce chorób onkologicznych

Dieta ta skupia się na eliminacji z jadłospisu czynników o udowodnionym naukowo działaniu kancerogennym oraz uwzględnieniu w niej jak największej ilości składników zmniejszających ryzyko zachorowania na wybrane nowotwory, przy jednoczesnym zachowaniu zasad zdrowego żywienia.

Każda dieta będzie układana indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta, a jej cechy mogą łączyć dwie lub więcej z wymienionych powyżej diet.

Schemat wdrażania nowego sposobu żywienia:

Pierwsza konsultacja- podczas tej wizyty zostanie przeprowadzony dokładny wywiad medyczno-żywieniowy, pacjent zostanie zmierzony i zważony. Na podstawie rozmowy zdiagnozowane zostaną błędy żywieniowe pacjenta, określi on swoje cele, potrzeby oraz otrzyma on wstępne zalecenia (w formie ustnej). Czas trwania wizyty- 60 minut. Koszt- x zł (dla jednej osoby) lub x zł (dla pary)

Druga konsultacja- w zależności od preferencji pacjenta, otrzyma on jadłospis 14-dniowy lub dokładne zalecenia żywieniowe wraz z przykładowym 3-dniowym jadłospisem napisane indywidualnie dla jego potrzeb. Podczas wizyty dietetyk będzie rozważał wraz z pacjentem nad możliwościami wdrożenia nowych nawyków żywieniowych oraz doradzał we wszelkich kwestiach związanych z odżywianiem i zdrowym stylem życia. Czas trwania wizyty- 30 minut. Koszt- x zł (dla jednej osoby) lub x zł (dla pary)

Konsultacje kontrolne- ich celem jest monitorowanie postępów pacjenta oraz dostosowywanie zaleceń żywieniowych/jadłospisu do jego obecnego stanu, a także dalsze doradztwo w kwestii zmian sposobu odżywiania i stylu życia. Czas trwania wizyty- 30 minut. Koszt- x zł (dla jednej osoby) lub x zł (dla pary)

Cena konsultacji: dieta

od xxx zł

* Cena ostateczna ustalana podczas konsultacji z lekarzem.

* Dla naszych pacjentów przygotowaliśmy specjalny system ratalny. Dowiedz się więcej, kliknij w przycisk poniżej.

Dzwoń i dowiedz się wszystkiego natychmiast!

Przydatne linki

DO GÓRY
Pokaż
https://www.facebook.com/Horizon.Medical.Clinic
Schowaj